eu.autogenitrening.hr

O PROJEKTU

 • Naziv projekta: Život nas uvijek voli, Petrinja
 • Nositelj projekta: HRVATSKO DRUŠTVO ZA AUTOGENI TRENING, HIPNOZU I TERAPIJU opširnije...
 • Projektni partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna opširnije...
 • Kontakt osoba za više informacija o projektu: Ana-Mari Šerfezi, koordinator projektnih aktivnosti, T: +385 91 781 0161
 • Početak i kraj projekta: 19.06.2020.-19.02.2022.
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.467.338,00 HRK.
 • Izvori financiranja: Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. godine, u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta od 1.467.338,00 HRK.
 • Ciljane skupine: Nezaposleni, mladi do 25 godina, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, opća populacija punoljetnih stanovnika grada Petrinje, stručnjaci zaposleni u institucijama za razvoj i provedbu socijalnih usluga i programa.
 • Prijatelji projekta: Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Petrinjski radio i Portal53 opširnije...
 • Opći cilj projekta: Poboljšanje socio-ekonomskih i životnih uvjeta te povećanje kvalitete socijalnih usluga u gradu Petrinji.

Specifični ciljevi projekta:

 • pružanje socijalne usluge psihosocijalne podrške te provedba ciljanih programa za razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina kroz obuku o znanjima autogenog treninga ciljanim skupinama nezaposlenih osoba,
 • pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja kroz obuku o znanjima autogenog treninga koji doprinose razvijanju i usmjeravanju interesa djece i mladih na nova područja, jačanju osobnih kompetencija i socijalnih vještina, a u cilju prevencije socijalnog isključivanja,
 • pružanje socijalne usluge psihosocijalne podrške te provedba ciljanih programa za razvoj i unapređenje mekih vještina kroz obuku o znanjima autogenog treninga ciljanim skupinama (starije osobe, odrasle osobe s invaliditetom, stanovnici grada Petrinje),
 • jačanje kapaciteta stručnjaka za provedbu aktivnosti unaprjeđenja i pružanja socijalnih usluga i programa ciljanim skupinama.

Opis projekta

Uspješno nošenje s izazovima modernog načina života, među kojima oni vezani za radnu aktivnost - zahtjevnosti posla za zaposlene ili sve ono s čime se svakodnevno suočavaju i nose oni koji još nisu dobili posao ili su ga upravo izgubili i imaju status nezaposlenih - zauzimaju značajno mjesto, pokazuje se ključnim za zdravo i sretno življenje pojedinca, obitelji i šire društvene zajednice. U većem dijelu Hrvatske, izazovima modernog načina života dodaju i oni specifični vezani za hrvatske prostore kroz izrazito prisutne psihosocijalne posljedice nedavnih ratnih zbivanja.

Iako postoje dokazano učinkovite tehnike i alati psihosocijalne podrške i osnaživanja pojedinaca koji mu mogu pomoći, oni su većem dijelu stanovnika nedostupni u njihovoj lokalnoj sredini s obzirom na nedostatno i neravnomjerno razvijenu mrežu socijalnih usluga u zajednici u Republici Hrvatskoj. Stoga se upravo širenje mreže socijalnih usluga u zajednici i osnaživanje uloge lokalne zajednice u pružanju socijalnih usluga identificira u strateškim dokumentima Republike Hrvatske, a njihova provedba financira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt „Život nas uvijek voli, Petrinja“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv na dostavu ponuda „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ s ciljem doprinosa razvoju i unapređenju socijalnih usluga i sadržaja na području grada Petrinje.

Projekt nudi razvoj i unapređenje socijalnih usluga i sadržaja na području grada Petrinje kroz psihosocijalnu podršku te provedbu ciljanih programa za razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina kroz obuku o znanjima autogenog treninga ciljanim skupinama: starijim osobama, odraslim osobama s invaliditetom, djeci i mladima, stanovnicima grada Petrinje, stručnjacima koji rade s ciljanim skupinama. Time se omogućuje poboljšanje socio-ekonomskih i životnih uvjeta te povećanje kvalitete socijalnih usluga u gradu Petrinji.

Autogeni trening jednostavna je, učinkovita, znanstveno i medicinski priznata tehnika pomoću koje učimo jednostavnije živjeti i lakše se nositi sa svim životnim okolnostima. U primjeni je gotovo 100 godina u medicini, psihologiji, psihoterapiji, sportu, obrazovanju, gospodarstvu, umjetnosti, svakodnevnom životu. Tehniku uče djelatnici koji su na svom radnom mjestu izloženi stresnim i po život opasnim situacijama poput zdravstvenih djelatnika, policajaca, djelatnika u pravosuđu i u području socijalne skrbi, posade aviona kod savladavanja stresa i vremenskih razlika ili vojska tijekom provođenja vježbi za preživljavanje. Tehniku uče i primjenjuju i svi oni koji žele umanjiti ili potpuno ukloniti negativne posljedice stresa na svoje zdravlje u svakodnevnom životu, jednako kao i na međuljudske odnose u svom neposrednom obiteljskom i drugom društvenom okruženju.

Aktivnosti vezane uz tehniku Autogenog treninga i razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga u ovom projektu provode članovi Hrvatskog društva za autogeni trening, hipnozu i terapiju, certificirani i ovlašteni voditelji autogenog treninga od strane Njemačkog društva za autogeni trening i liječničku hipnozu i Društva za unaprjeđenje autogenog treninga iz Beča.

Aktivnosti projekta

 1. Razvoj i unapređenje socijalnih usluga i sadržaja na području grada Petrinje
 2. Promidžba i vidljivost
 3. Upravljanje projektom i administracija

Projekt prioritetno obuhvaća grupne susrete voditelja autogenog treninga i 16 grupa polaznika, ciljanih skupina projekta, ukupno do šest susreta za svaku grupu, tijekom kojih se uči tehnika Autogenog treninga i doprinosi razvoju i unapređenju socijalnih usluga i sadržaja na području grada Petrinje. Nakon početne obuke, slijedi pružanje kontinuirane individualne podrške. Grupe su maksimalne veličine do 15 sudionika, a uključuju: nezaposlene, mlade do 25 godina, osobe starije od 65 godina, osobe s invaliditetom, opću populaciju punoljetnih stanovnika grada Petrinje, te stručno osoblje iz područja razvoja socijalnih usluga i socijalne skrbi. Osim ovih projektnih aktivnosti provode se i aktivnosti informiranja i vidljivosti te aktivnosti upravljanja projektom, evaluacije i izvještavanja. Postignuća projekta prezentirat će se na završnoj konferenciji projekta.

Rezultati projekta

Rezultati projekta vidljivi su u pozitivnim promjenama na individualnom, obiteljskom, institucionalnom nivou te na području šire društvene zajednice, grada Petrinje.

Polaznici programa osnažit će svoje intelektualne i bihevioralne kapacitete i poboljšati psihofizičko zdravlje. Važna komponenta ovog programa je i emocionalno osnaživanje koje je često zanemareno u institucionalnim uslugama, a u provedbi projekta bit će postignuto individualnim pristupom tijekom obuke, posvećivanjem pažnje pojedincu i prilagođavanjem rada njegovim individualnim potrebama. Time će postati zdraviji, motiviraniji i ravnopravniji članovi društva s jasno izraženim stavovima i mogućnošću zauzimanja za sebe.

Povećat će se kompetencije i vještine članova obitelji i smanjiti rizik od pojave zanemarivanja starijih, mladih, osoba s invaliditetom te njihovog izdvajanja iz obitelji.

Stručno osoblje će sudjelovanjem u programu nadograditi svoja stručna znanja i vještine, a posebno dobiti prostor i vrijeme za rad na osobnom samorazvoju. Ovim će se ojačati kapaciteti stručnjaka u vidu jačanja empatije, razvoja komunikacijskih vještina te širenja psihosocijalnih znanja koja će im trajno pomagati u svakodnevnom radu, čime će se omogućiti kvalitetniji pristup korisnicima i njihovim životnim potrebama. Svojim primjerom širenjem stečenih iskustava u svojim stručnim krugovima pozitivno će djelovati na ostale institucije unutar grada, lokalne zajednice ili županije.

Partneri će nastaviti koristiti znanja stečena kroz programe edukacije s nadolazećim korisnicima te će se stručni kapaciteti udruga koristiti za pripremu projekata sličnih aktivnosti u budućnosti. Znanja i iskustva stečena ovim projektom koristit će se za širenje primjera dobre prakse kod drugih organizacija iz sektora. Pružanje izvan institucionalnih usluga poslužit će kao primjer dobre prakse za donositelje politika i osvještavanje potrebe za provođenje i financiranje sličnih aktivnosti u budućnosti.

Svi polaznici koji prođu program steći će cjeloživotna znanja i vještine s kojima će moći prevenirati i riješiti mnoštvo životnih izazova bez potrebe za intervencijama raznih stručnjaka što je nedvojbeno najznačajniji rezultat i najveći doprinos održivosti projekta.