eu.autogenitrening.hr

PRIJATELJI PROJEKTA

Iskreno životno prijateljstvo temelji se na povjerenju, podršci i međusobnom uvažavanju. Prijatelji projekta „Život nas uvijek voli, Petrinja“ iste vrijednosti donose i u projekt. Lista Prijatelja projekta otvorenog je tipa, a prvi prijatelji projekta postali su Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja i Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja. Staza do prijateljeve kuće nikada nije duga, kaže jedna poslovica, a na prijateljskim adresama Matije Gupca 2 (Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja) i Trg Matice Hrvatske 9/b (Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja) može se više saznati o projektu i upisati se u program.

Prijatelj projekta: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja pruža mogućnost svim građanima da čitaju, uče, budu informirani, jačaju svoje osobne, kulturne, duhovne i demokratske potencijale, upoznaju i koriste dobrobiti novih informacijskih tehnologija i kreativno i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Kao nezaobilazno mjesto cjeloživotnog učenja, rasta i osobnog razvoja partner je i prijatelj svim institucijama i projektima koji doprinose dobrobiti stanovnika grada Petrinje, pa tako i ovom projektu psihosocijalne podrške, unaprjeđenja zdravlja, jačanja osobnih kompetencija kroz razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina polaznika te povećanja socijalnog uključivanja, posebice starijih stanovnika grada Petrinje.

Prijatelj projekta: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja u 2020. godini obilježava 60 godišnjicu postojanja. U toj svojoj dugoj tradiciji uvijek je prepoznavala važnost izvannastavnih aktivnosti i programa za osobni razvoj djece i njihovu uspješnu socijalizaciju, poticala je razvoj takvih aktivnosti i programa i njihovu provedbu i primjenu, pa je tako među prvima postala prijatelj ovog projekta.

Dio aktivnosti projekta „Život nas voli, Petrinja“ namijenjen je djeci osnovnoškolskog uzrasta sa svrhom da se interaktivnim pristupom i igrom, prilagođenim uzrastu i djetetovim mogućnostima, potiče djetetov emocionalni i intelektualni razvoj i radi na emocionalnim, intelektualnim i socijalnim vještinama. Cilj jest podizanje djetetova samopouzdanja i izgradnja pozitivne slike o sebi, lakše nošenje s vršnjacima, razvijanje dobrog odnosa s roditeljima, kvalitetnije komuniciranje i lakše funkcioniranje u zajednici u kojoj odrastaju, a posebice, otkrivanje i izražavanje svojih unutarnjih potencijala. Temelj rada i samog programa dječjih radionica rad je na samopouzdanju, samopoštovanju, prihvaćanju sebe, izražavanju emocija, odgovornosti. Dio aktivnosti projekta namijenjen je i jačanje osobnih i stručnih kapaciteta nastavnika i stručnog osoblja kako bi nadogradili znanja i razvili transverzalne vještine potrebne na njihovim radnim mjestima.

Prijatelj projekta: PETRINJSKI RADIO

Jedna od najstarijih radio postaja u Hrvatskoj iza koje su desetljeća ispunjena radom i ljubavlju, Petrinjski radio, svojim programom, slušanošću, povjerenjem i stečenim ugledom svaki dan dokazuje da nije samo institucija već i „više od radija“. Njegovi djelatnici žive za svoj grad i njegove ljude. Kao novi prijatelj projekta „Život nas uvijek voli, Petrinja“, Petrinjski radio doprinijet će informiranju, podizanju svijesti, izgradnji znanja i stavova građana kad je u pitanju psihofizičko zdravlje i uspješnije nošenje sa životnim izazovima. Kvalitetna komunikacija često čini presudnu razliku između uspjeha i neuspjeha u provođenju projektnih aktivnosti, a uloga lokalnih medija u provođenju projekata važnih za lokalnu zajednicu dragocjena je i nezamjenjiva https://petrinjskiradio.hr/.

Prijatelj projekta: PORTAL53

Petrinjski radio pokrenuo je prije nekoliko godina news portal PORTAL53 kako bi zadovoljio potrebe za dnevnom dozom informacija s područja gradova Petrinje, Siska te Sisačko-moslavačke županije i za novim komunikacijskim formatima. Osim na portalu, informacije se objavljuju i na društvenim mrežama portala. Kako slika često više govori od tisuću riječi, osim audio informacija o projektu „Život nas uvijek voli, Petrinja“ putem Petrinjskog radija, Portal53 i njegovi Facebook i Twitter profili pružit će mogućnost objava tekstova i slika o projektu i na taj način projekt predstaviti i približili posjetiteljima i čitateljima portala i društvenih mreža http://portal53.hr/.