eu.autogenitrening.hr

Uspješno nošenje s izazovima modernog načina života istinsko je umijeće koje se pokazuje ključnim za zdravo i sretno življenje pojedinca, obitelji i šire društvene zajednice. Iako postoje dokazano učinkovite tehnike i alati psihosocijalne podrške i osnaživanja pojedinaca koji mogu pomoći, oni su većem dijelu stanovnika nedostupni u njihovoj lokalnoj sredini s obzirom na nedostatno i neravnomjerno razvijenu mrežu socijalnih usluga u zajednici u Republici Hrvatskoj. Navedeno se, provedbom ovog projekta na području grada Petrinje, značajno i pozitivno mijenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Život nas uvijek voli, Petrinja“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem doprinosa razvoju i unapređenju socijalnih usluga i sadržaja na području grada Petrinje te povećanju njihove kvalitete. Ukupna vrijednost projekta je 1.467.338,00 HRK i cjelokupni iznos dolazi iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi od 19. lipnja 2020. do 19.veljače 2022.


www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva za autogeni trening, hipnozu i terapiju