eu.autogenitrening.hr

NOSITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI PARTNERI

Hrvatsko društvo za autogeni trening, hipnozu i terapiju, HDATHT djeluje kao udruga u Hrvatskoj od 2006. godine i okuplja liječnike, znanstvenike, visokokvalificirane stručnjake različitih profila koje se bave autogenim treningom i terapijom jednako kao i sve druge osobe koje svojim radom i djelovanjem žele doprinijeti promicanju i primjeni autogenog treninga. Cilj HDATHT je poticanje znanstvenog i stručnog rada na području psihoterapije medicinski provedenim autogenim treningom, uspostava i razvoj suradnje osoba koje djeluju u navedenom području, informiranje šire javnosti o sigurnosti primjene i učinkovitosti AT tehnike te širenje njezine primjene.

HDATHT ima 32 samostalna voditelja autogenog treninga. Velik dio njih voditelji su autogenog treninga certificirani i ovlašteni od Njemačkog društva za autogeni trening i hipnozu te Društva za unaprjeđenje autogenog treninga iz Beča, društvima s kojima je HDATHT uspostavio partnerstvo i održava blisku suradnju.

HDATHT u projektu „Život nas uvijek voli, Petrinja“ s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Sisak, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS i Hrvatskim forum protiv raka dojke Europa Donna kao projektnim partnerima objedinjuje znanja, vještine i resurse kako bi zajednički doprinijeli poboljšanju socio-ekonomskih i životnih uvjeta stanovnika grada Petrinje, proširenju opsega i povećanju kvalitete socijalnih usluga na području grada na dobrobit njegovih stanovnika.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak kao javna ustanova koja ima ključnu ulogu u reguliranju ponude i potražnje na tržištu rada, važan je partner i/ili suradnik u mnogim projektima koji doprinose povećanju zaposlenosti, poboljšanju gospodarskih i životnih uvjeta na području Sisačko-moslavačke županije te očuvanju i razvoju najvažnijeg resursa gospodarskog razvoja – ljudskog kapitala. Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2003. godine provodi projekte financirane od strane Europske unije i ima veliko iskustvo u provedi koje unosi i u ovaj projekt.

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota - Udruga IKS osnovala je 2003. godine u Petrinji skupina mladih entuzijasta koji su u poslijeratnoj zajednici željeli pokrenuti pozitivne promjene. Otada do danas provedeni su brojni projekti, a velik broj ljudi direktno je osjetio njihove pozitivne rezultate i dugoročni utjecaj na širu društvenu zajednicu. Zbog svojih postignuća, stečenog iskustva, ugleda i utjecaja koji ima u lokalnoj zajednici, Udruga IKS je dragocjen, poželjan i nezaobilazan partner u EU sufinanciranim projektima koji je provede na području Petrinje.

Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna dio je europske koalicije koja djeluje od 1993. Krovna je udruga za borbu protiv raka dojke u Hrvatskoj od 1999. godine. Radi na podizanju svijesti žena o raku dojke, promiče edukaciju, rano otkrivanje, optimalno liječenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, palijativnu skrb kao i na povećanju sredstava za istraživanje same bolesti. Budući da projekt direktno doprinosi ostvarenju dva od 10 ciljeva i zadataka Europa Donne: 5. Osigurati kvalitetnu skrb tokom i nakon liječenja i 7. Znati raspoznati dobru praksu i poticati njen razvoj, Europa Donna se aktivno uključila u njegovu provedbu kao jedan od projektnih partnera.