eu.autogenitrening.hr

Prijava za terminPRIVOLA


GDPR
Svojom prijavom na ovaj dokument svaki polaznik edukacija potvrđuje da je suglasan s korištenjem osobnih podataka u svrhu provođenja Europskog projekta Život nas uvijek voli, Petrinja. Prikupljene osobne podatke čuvat će Hrvatsko društvo za autogeni trening, hipnozu i terapiju, Zagreb kao nositelj Projekta Život nas uvijek voli, Petrinja. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se povjerljivo i koristiti isključivo u svrhu evidencije te se neće prosljeđivati trećim osobama. Prikupljeni osobni podaci ne koriste se u marketinške svrhe niti se javno objavljuju. Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u gore navedene svrhe te se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a sve sukladno pravnoj regulativi.